Cadru general și informatii generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociației Împreună pentru Achim, cu sediul în Str. Rezervelor, nr.79, Chiajna, Ilfov, Bloc 1, etaj 1, Ap. 17, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.impreunapentruachim.ro.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

I. Datele solicitate de către Asociația Împreună pentru Achim sau EuPlatesc (procesatorul de plăți) vor fi folosite in contextul facilitării donațiilor către asociație. Datele personale ale utilizatorului vor fi folosite de Asociația Împreună pentru Achim sau EuPlatesc (procesatorul de plăți) numai în scopul declarant anterior. Informațiile din formularul de plată vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea donației. Datele completate de către utilizatori nu vor fi stocate în serverele Asociația Împreună pentru Achim, acestea fiind colectate de către procesatorii de plăți.

II. Dacă sunteți vizitator al site-ului, Asociația Împreună pentru Achim va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact/întrebări/reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Durata pentru care vă prelucrăm datele Ca principiu, Asociația Împreună pentru Achim va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

IV. Dezvăluirea datelor cu caracter personal Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Asociația Împreună pentru Achim poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Asociația Împreună pentru Achim în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate.
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc

V. Drepturile de care beneficiați

 • Dreptul la acces la date (art. 13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
 • Dreptul la intervenție (art. 14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:
  • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
  • transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
  • notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) si b).
 • Dreptul la opoziție (art. 15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări.
 • Dreptul de a se adresa justiției (art. 18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.
 • Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art. 25).
 • Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@impreunapentruachim.ro.